asia_oju-iwe

Ọja Datasheets

166 MM jara
SN (360-380W) -120M
Ṣe igbasilẹ:
SN (440 ~ 460W) -144M
Ṣe igbasilẹ:
182 MM jara
SN (400-415W) -108M
Ṣe igbasilẹ:
SN (400 ~ 410W) -108MF-FULL BLACK
Ṣe igbasilẹ:
SN (440-460) -120M
Ṣe igbasilẹ:
SN (440-460W) -120MF-FULL BLACK
Ṣe igbasilẹ:
SN (490 ~ 505W) -132M
Ṣe igbasilẹ:
SN (540 ~ 555W) -144M
Ṣe igbasilẹ:
SN(540~555W) -144MB
Ṣe igbasilẹ:
SN (580 ~ 600W) -156M
Ṣe igbasilẹ:
SN(580~600W) -156MB
Ṣe igbasilẹ:
210 MM jara
SN (590 ~ 610) -120M12
Ṣe igbasilẹ:
SN (590 ~ 610) -120MB12
Ṣe igbasilẹ:
SN (650 ~ 670W) -132M12
Ṣe igbasilẹ:
SN (360-380W) -120M
Ṣe igbasilẹ:
TOPCON jara
SN (410 ~ 430W) -108MT
Ṣe igbasilẹ:
SN (460 ~ 480W) -120MT
Ṣe igbasilẹ:
SN (510 ~ 530W) -132MT
Ṣe igbasilẹ:
SN (560 ~ 580W) -144MT
Ṣe igbasilẹ:
SN (560 ~ 580W) -144MTB
Ṣe igbasilẹ: